مدارک مورد نیاز

www.payasamaneh.ir
Facebook Twitter Google Plus Linkedin Instagram YouTube Pinterest Tumblr
مدارک مورد نیاز کارتخوان بیسیم
مدارک مورد نیاز کارتخوان بیسیم

مدارک مورد نیاز کارتخوان بیسیم

فرم ها و مدارک مورد نیاز جهت دریافت دستگاه کارتخوان سیار ( پوز بیسیم ):

مدارک:

۱ فرم قرارداد ۳برگی با اثر انگشت –
۲ فرم درخواست دستگاه با اثر انگشت –
۳ کپی کارت ملی پشت و رو)کپی برابر اصل( –
۴ شناسنامه صفحه اول/شناسنامه صفحه توضیحات)کپی برابر اصل( –
۵ مذارک جواز اعتبارداریا قولنامه مسکونی )مهر املاک(+استشهاد)اقوام اثر انگشت/کسبه –
مهر(یا قولنامه تجاری
۶ قبض کذپستی داریا تاییذیه کذپستی از اداره پست –
۷ تاییذیه حساب متقاضی )پرینت حساب یا کپی صفحه اول دفترچه حساب یا صفحه اول دسته –
چک(
۸ فرم فروش دستگاه

مدارک مورد نیاز کارتخوان بیسیم

فرمه ها:

مدارک مورد نیاز

کارتخوان بیسیم ملی،کارتخوان بیسیم ملت،کارتخوان بیسیم پارسیان،کارتخوان بیسیم پاسارگاد،کارتخوان بیسیم سپه،کارتخوان بیسیم صادرات،کارتخوان بیسیم قوامین،کارتخوان بیسیم کشاورزی،کارتخوان سیار ملی،کارتخوان سیار ملت،کارتخوان سیار پارسیان،کارتخوان سیار پاسارگاد،کارتخوان سیار سپه،کارتخوان سیار صادرات،کارتخوان سیار قوامین،کارتخوان سیار کشاورزی،پوز بیسیم ملی،پوز بیسیم ملت،پوز بیسیم پارسیان،پوز بیسیم پاسارگاد،پوز بیسیم سپه،پوز بیسیم صادرات،پوز بیسیم قوامین،پوز بیسیم کشاورزی،پوز سیار ملی،پوز سیار ملت،پوز سیار پارسیان،پوز سیار پاسارگاد،پوز سیار سپه،پوز سیار صادرات،پوز سیار قوامین،پوز سیار کشاورزی،کارتخوان بیسیم،کارتخوان سیار،پوز بیسیم،پوز سیار،درخواست کارتخوان بیسیم رایگان،درخواست کارتخوان سیار رایگان،pos،درخواست پوز سیار با ودیعه،درخواست پوز سیار با سفته،درخواست پور بی سیم با ودیعه،درخواست بی سیم با سفته،درخواست پوز سیار رایگان،نمایندگی فروش،نمایندگی کارتخوان بیسیم،وریفون ۶۷۰،وریفون ۶۷۵،فروش خودپرداز،فروش عابربانک،فروش atm،وریفون ۶۸۰،اینجنیکو،اینجنیکو ۷۹۱۰،فروش کارتخوان بیسیم،فروش کارتخوان سیار،فروش پوز بیسیم،فروش پوز سیار،فروش دستگاه کارتخوان بیسیم،فروش دستگاه کارتخوان سیار،فروش دستگاه پوز بیسیم،فروش دستگاه پوز سیار،،verifone،verifone 670،verifone 675،verifone 680

آذر ۷, ۱۳۹۶