بخشنامه دستگاه های کارتخوان سیار استوک غیرقانونی

به موجب این بخشنامه که در اختیار کلیه شرکتهای کارگزاری هدایت تراکنش رسیده، خرید و فروش انواع کارتخوان سیار استوک غیرقانونی بوده و به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

با توجه به اینکه خرید و فروش کارتخوان سیار استوک غیرقانونی می باشند لذا مجموعه پایا پوز از زمان دریافت این بخشنامه کلیه خرید و فروش کارتخوان های استوک را متوقف کرده است.

با توجه به اینکه در اینترنت و سایتهای خرید و فروش کالا همچنان اینگونه کارتخوان های استوک غیرقانونی خرید و فروش می شود لذا پیشنهاد می دهیم که مواظب افراد سود جو باشید.

کارتخوان سیار استوک غیرقانونی

Views: 57