مالیات به کارت‎خوان‌های پرتراکنش رسید

مالیات کارت‎خوان‌های پرتراکنش ، معاون فناوری‌ بانک مرکزی: از دی پارسال، همه دستگاه‌های کارت‎خوان جدید و هر درگاه اینترنتی پرداخت که راه‎اندازی شده، به سامانه مودیان وصل و برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.
اطلاعات کارت‎خوان قدیمی نیز در شبکه پرداخت وجود دارد و در گام اول برای صاحبان ۱۰۰هزار کارت‎خوان که تراکنش‌ها بالایی داشتند پیامک ارسال شده تا برای تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.

پیامک مالیات کارت‎خوان‌های پرتراکنش

به احتمال زیاد خیلی از پذیرندگان با پیامکی همانند تصویر زیر مواجه شده اند. باید برای آن دسته از پذیرندگانی که این پیامک برای آنها ارسال شده بگوییم که این متن برای پذیرندگان پر تراکنش ارسال می شود و در صورتیکه تراکنش شما بالا باشد موضف به تایید مدارک در سامانه مالیاتی کشور می باشید.

مالیات کارت‎خوان‌های پرتراکنش

در صورتیکه در تاریخ یاد شده تاییدیه کد مالیاتی خود را تایید نکنید پایانه کارتخوان شما قطع و در صورتیکه دستگاه کارتخوان خود را از شعب بانکی بصورت امانی دریافت کرده باشید، کارتخوان شما از شما پس گرفته و به فرد دیگری داده خواهد شد.

Views: 170