کارتخوان و تاثیر آن بر مالیات اصناف

کارتخوان و تاثیر آن بر مالیات ، داشتن کارتخوان ثابت و بیسیم برای یه کسب و کار وسیله ای ضروریست و امروزه کسب و کاری نیست که از دستگاه کارتخوان استفاده نکند چون بیشتر نقل و انتقال مالی کشور برپایه بانک داری الکترونیکیست. اما سوالی که همه تجار و صاحبان کسب کارهای خرد و کلان با آن مواجه هستند وضعیت مالیات بر درآمد کارشان است.

بیایید قبول کنیم ما ایرانی ها با دادن مالیات مشکل داریم و هنوز قابل هضم نیست برای خیلی از اصناف که برای رشد و آبادانی مملکت باید مالیات خود را بپردازیم. اما بحث ما این نیست که مالیات دادن خوب است یا بد، بحث این است که چه مقدار مالیات بر روی کارت خوانها محاسبه و کسر خواهد شد.

چند سالیست که بحث مالیات بر روی کارتخوان ها در بین اصناف بگوش می رسد که دولت قرار است بر روی کارت خوانها مالیات وضع کند. سرمنشا این شایعه کجاست کسی نمیداند اما همه بر این اتفاق نظر دارند که دیر یا زود دولت قسمتی از بودجه خود را بر اساس مالیات بر مشاغل وضع خواهد کرد. کارتخوان و تاثیر آن بر مالیات

آیا مالیات بر دستگاه کارتخوان وضع خواهد شد یا خیر؟

بیشتر ما حساب بانکی و موجودی آن را خود را جز اسرار زندگیمان می دانیم و سرک کشیدن کسی یا سازمانی در آن را برنمی تابیم ، حال بیایید در نظر بگیرید چک کردن همه حسابهای متصل به کارتخوان چه دیدگاه منفی در جامعه نسبت به دولت در بر دارد.

و مطمئناً اگر قرار باشد دولت مالیاتی بر کارتخوان ها وضع کنند مستقیم سراغ خود حساب شخص می روند نه فقط یه حساب خواص که به کارتخوان وصل است و چه بسا قسمت عمده ای از مبالغ مودی حساب از طرق دیگر به حساب بانکی انتقال یافته نه فقط کارت خوان. مثلا واریز مستقیم به حساب یا کارت به کارت کردن. کارتخوان و تاثیر آن بر مالیات

کارتخوان و تاثیر آن بر مالیات

کارتخوان و تاثیر آن بر مالیات

مطمئنا دولت نگران نوع دیدگاه ملت به مقوله مالیات است و نسبت به دریافت آن حساب کرده و نمی خواهد ذهنیت بدی در قشر متوسط و قشر پر درآمد بوجود آید.بی اعتمادی در جامعه مانند سم عمل می کند و نتیجه ای مخرب بر جامعه دارد. این بی اعتمادی نیز تا اندازه ای بوجود آمده و دلیل آن دو علت است

اول آنکه نوع مالیاتی که بر مشاغل وضع می شود فرمول خاصی ندارد و عمدتاً سلیقه ایست و دریافت این مالیات حساب و کتاب مشخصی ندارد . هستند صاحبان مشاغلی که نسبت به میزان مالیات پرداختی خود معترضند و فرمول دقیقی که بیانگر مبلغ مالیات واقعی آنها باشد دردسترس نیست یا جایی ارائه نشده.اینکه مودی و کاسب در جریان فرمول های ریاضی و بدست آمدن مالیات بر درامد خود باشد یا خیر مطمیناً کمی سخت است اما با کمی تحقیق می توان فهمید که همه این اطلاعات در همه ادارات مالیاتی کشور در دسترس است.

دوم خروجی این مالیات است که نمودی در جامعه ندارد و شما خروجی آن را به صورت محصوص به چشم نمی بینید.ما از کاسبان بازار بزرگ تهران در این موضوع سوال کردیم و بیشترشان با از این ناراحت بودند که مالیاتی که ما پرداخت می کنند خروجی آن را در جامعه نمی بینیم.

مشخصاً دولت برای چرخاندن چرخ مملکت نیاز به مالیات دارد و شکی در این نیست و با کمی دقت میتوان به این نتیجه رسید که همین حقوق کارمندان دولت از طریق مالیات پرداخت می شود، اما مهمترین مساله برای کاسبان تعیین نوع مالیات بر کارتخوان هاست. کارتخوان و تاثیر آن بر مالیات

مطمیناً دریافت مالیات بدون دردسر و طبق روند کاری دولت امری خوشایند است و زمانی که مالیات بر مبالغ حساب وضع شود اولین فکری که به ذهن مالیات دهنده ها می افتد فرار مالیاتیست که این را نه دولت می خواهد و نه کاسبان مایل به انجام این کارند.

تنها راه حل از دیدگاه ما مالیات بر سود حسابهای بانکیست که به صورت روز شمار و کوتاه مدت در حسابها تلمبار می شود و انقدر کم است که حتی به حداقل مبلغ دریافتی پیامک از طرف بانک نمی رسد.

حال در نظر بگیرید که دولت بخواهد بر این مبالغ مالیات ببندد، هم پذیرنده از کل مبلغ اصلی خود پولی کسر نشده دارد و هم تجمیع این مبالغ در جمع کل مبلغی هنگفت بوده و تاثیری در روند آبادانی کشور است.

Views: 328