شماره سرخط شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

شماره سرخط پاسارگاد، پرداخت الکترونیک پاسارگاد. برای فعالسازی سوییچ دستگاه های کارتخوان ثابت شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد که از اتصال تلفن استفاده می کنند.

شما با استفاده از این شماره های سرخط پاسارگاد می توانید تنظیمات اتصال کارتخوان ثابت خود را که سوییچ پاسارگاد می باشد تغییر داده و بسته به شهر و منطقه خود تغییرات را اعمال نمایید.

سلب مسئولیت برای تغییر شماره سرخط پاسارگاد

لازم به ذکر است در صورتیکه تخصص کافی جهت تغییر شماره سرخط پاسارگاد ندارید از انجام این کار صرفه نظر کرده و کار را به بک کتخصص در این زمینه واگذار کنید.

برای انجام نغییر سرخط کافیست همانند فعالسازی دستگاه های سیار پکس اقدام کرده با این تفاوت که نوع اتصال خود را مودم HTLC تغییر داده و شماره های اتصال به سرور 1 و 2 و همچنین شماره های اتصال به سرور TMC 1 و 2 را بسته به شهر خود تغییر داده و دستگاه را پیکربندی نمایید.

ردیف نام استان شهر کد شهرستان ارتباطات اصلی ارتباطات پشتیبان
شماره سرخط اصلی TMS 1 نام شهر پشتیبان server2 TMS2
1 تهران تهران 021 پاسارگادی24502000 24815000 تهران 82186000 49782000
غیرپاسارگادی  43928000 تهران 24502000
2 قزوین قزوین 028 59138 59137 زنجان 024-59111061 59137
3 مازندران آمل 011 59177 59178 تنکابن 54219993 59178
بابل 011 59177 59178 تنکابن 54219993 59178
ساری 011 59177 59178 تنکابن 54219993 54219993
چالوس 011 59177 59178 تنکابن 54219993 59178
سلمانشهر 011 54219993 54219993 ساری 59177 59178
تنکابن 011 54219993 54219993 ساری 59177 59178
نور 011 54219993 54219993 ساری 59177 59178
4 چهار محال وبختیاری شهرکرد 038 59120 59125 اصفهان 031-59218000 59125
5 کردستان سنندج 087 59636 59635 کرمانشاه 083-59155000 59635
6 خراسان جنوبی بیرجند 056 59612501 59612500 مشهد 051-59287010 59612500
7 خراسان شمالی بجنورد 058 59503 59502 مشهد 051-59287010 59502
8 اصفهان اصفهان 031 59218 59217 کرمان 034 – 59227000 035-59130 یزد
شاهین شهر 031 59218 59217 کرمان 034-59227000 59243 کاشان
شهر رضا 031 59218 59217 کرمان 034-59227000 038-59125 شهر کرد
نجف آباد 031 59218 59217 کاشان 59243 038-59125 شهر کرد
کاشان 031 59243 59217 اصفهان 59218 038-59125 شهر کرد
9 گلستان گرگان 017 59591621 59591620 سمنان 023-59332 59591620
گنبد کاووس 017 59591621 59591620 سمنان 02359332 59591620
10 لرستان خرم آباد 066 59668 59667 اراک 086-59177007 59667
بروجرد 066 59668 59667 اراک 086-59177007 59667
11 کرمانشاه کرمانشاه 083 59155000 59157000 سنندج 08759636 59157000
16 کهکیلویه و بویر احد یاسوج 074 59100015 59100006 شیراز 071-59112 59100006
19 البرز کرج 026 59463 59462 قزوین 028-59138 59462
20 فارس شیراز 071 59112 59113 یزد 35-59135 9712450
لار 071 پاسارگادی9712450، 59131 59113 شیراز 59112 9712450
غیر پاسارگادی9712430
جهرم 71 59112 59113 یزد 35-59135 9712450
21 سیستان و بلوچستان زاهدان 54 59106 59106 کرمان 034-59227 59106
22 سمنان سمنان 23 59332 59331 تهران 021-24502 59331
شاهرود 23 59332 59331 تهران 021-24502 59331
23 خوزستان اهواز 061 59010 59009 خرم آباد 066-59668 9716003
دزفول 061 9716003 9716003 اهواز 59010 59009
24 یزد یزد 035 59135 59130 اصفهان 031-59218 59130
25 کرمان کرمان 034 59227 59228 بندر عباس 076-59690301 59228
26 آذربایجان غربی ارومیه 044 32219905 32219912 تبریز 041-59248 32219912
خوی 044 32219905 32219912 تبریز 041-59248 32219912
27 مرکزی اراک-ساوه 086 59177007 پاسارگادی 59172014 قم 025 – 59608 59172013
59172013 غیرپاسارگادی
29 هرمزگان بندرعباس 76 59690301 59690304 بوشهر 77-59201 59690304
قشم 76 59690301 59690304 بوشهر 77-59201 59690304
کیش 76 59690505 59690304 بندرعباس 59690301 59690505
30 بوشهر بوشهر 077 59201 59202 یاسوج 074-59100015 59202
31 گیلان رشت 013 33745240 33745241 کرج 026-59463 44551055
33 لاهیجان 013 33745240 33745241 کرج 026-59463 44551055
34 انزلی 013 33745240 33745241 کرج 026-59463 44551055
31 اردبیل اردبیل 045 59502010 59502008 تبریز 041-59248 59502008
35 همدان همدان 081 59683 59884 سنندج 087-59636 59884
36  خراسان رضوی مشهد 051 59287010 59287011 یزد 035-59135 59287011
37 زنجان زنجان 024 59111061 59111060 همدان 081-59683 59111060
38 آذربایجان شرقی تبریز 041 59248 59258 اردبیل 045-59502010 59258
مرند 041 59248 59258 اردبیل 045-59502010 59258
مراغه 041 59248 59258 اردبیل 045-59502010 59258
39 قم قم 025 59608 59609 کرج 026-59463 59609
40 ایلام ایلام 084 59112230 59112226 کرمانشاه 083-59155000 59112226

بازدیدها: 2637