شماره سرخط شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

شماره سرخط پاسارگاد، پرداخت الکترونیک پاسارگاد. برای فعالسازی سوییچ دستگاه های کارتخوان ثابت شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد که از اتصال تلفن استفاده می کنند.

شما با استفاده از این شماره های سرخط پاسارگاد می توانید تنظیمات اتصال کارتخوان ثابت خود را که سوییچ پاسارگاد می باشد تغییر داده و بسته به شهر و منطقه خود تغییرات را اعمال نمایید.

سلب مسئولیت برای تغییر شماره سرخط پاسارگاد

لازم به ذکر است در صورتیکه تخصص کافی جهت تغییر شماره سرخط پاسارگاد ندارید از انجام این کار صرفه نظر کرده و کار را به بک کتخصص در این زمینه واگذار کنید.

برای انجام نغییر سرخط کافیست همانند فعالسازی دستگاه های سیار پکس اقدام کرده با این تفاوت که نوع اتصال خود را مودم HTLC تغییر داده و شماره های اتصال به سرور 1 و 2 و همچنین شماره های اتصال به سرور TMC 1 و 2 را بسته به شهر خود تغییر داده و دستگاه را پیکربندی نمایید.

ردیفنام استانشهرکد شهرستانارتباطات اصلیارتباطات پشتیبان
شماره سرخط اصلیTMS 1نام شهر پشتیبانserver2TMS2
1تهرانتهران021پاسارگادی2450200024815000تهران8218600049782000
غیرپاسارگادی  43928000تهران24502000
2قزوینقزوین0285913859137زنجان024-5911106159137
3مازندرانآمل0115917759178تنکابن5421999359178
بابل0115917759178تنکابن5421999359178
ساری0115917759178تنکابن5421999354219993
چالوس0115917759178تنکابن5421999359178
سلمانشهر0115421999354219993ساری5917759178
تنکابن0115421999354219993ساری5917759178
نور0115421999354219993ساری5917759178
4چهار محال وبختیاریشهرکرد0385912059125اصفهان031-5921800059125
5کردستانسنندج0875963659635کرمانشاه083-5915500059635
6خراسان جنوبیبیرجند0565961250159612500مشهد051-5928701059612500
7خراسان شمالیبجنورد0585950359502مشهد051-5928701059502
8اصفهاناصفهان0315921859217کرمان034 – 59227000035-59130 یزد
شاهین شهر0315921859217کرمان034-5922700059243 کاشان
شهر رضا0315921859217کرمان034-59227000038-59125 شهر کرد
نجف آباد0315921859217کاشان59243038-59125 شهر کرد
کاشان0315924359217اصفهان59218038-59125 شهر کرد
9گلستانگرگان0175959162159591620سمنان023-5933259591620
گنبد کاووس0175959162159591620سمنان0235933259591620
10لرستانخرم آباد0665966859667اراک086-5917700759667
بروجرد0665966859667اراک086-5917700759667
11کرمانشاهکرمانشاه0835915500059157000سنندج0875963659157000
16کهکیلویه و بویر احدیاسوج0745910001559100006شیراز071-5911259100006
19البرزکرج0265946359462قزوین028-5913859462
20فارسشیراز0715911259113یزد35-591359712450
لار071پاسارگادی9712450، 5913159113شیراز591129712450
غیر پاسارگادی9712430
جهرم715911259113یزد35-591359712450
21سیستان و بلوچستانزاهدان545910659106کرمان034-5922759106
22سمنانسمنان235933259331تهران021-2450259331
شاهرود235933259331تهران021-2450259331
23خوزستاناهواز0615901059009خرم آباد066-596689716003
دزفول06197160039716003اهواز5901059009
24یزدیزد0355913559130اصفهان031-5921859130
25کرمانکرمان0345922759228بندر عباس076-5969030159228
26آذربایجان غربیارومیه0443221990532219912تبریز041-5924832219912
خوی0443221990532219912تبریز041-5924832219912
27مرکزیاراک-ساوه08659177007 پاسارگادی59172014قم025 – 5960859172013
59172013 غیرپاسارگادی
29هرمزگانبندرعباس765969030159690304بوشهر77-5920159690304
قشم765969030159690304بوشهر77-5920159690304
کیش765969050559690304بندرعباس5969030159690505
30بوشهربوشهر0775920159202یاسوج074-5910001559202
31گیلانرشت0133374524033745241کرج026-5946344551055
33لاهیجان0133374524033745241کرج026-5946344551055
34انزلی0133374524033745241کرج026-5946344551055
31اردبیلاردبیل0455950201059502008تبریز041-5924859502008
35همدانهمدان0815968359884سنندج087-5963659884
36 خراسان رضویمشهد0515928701059287011یزد035-5913559287011
37زنجانزنجان0245911106159111060همدان081-5968359111060
38آذربایجان شرقیتبریز0415924859258اردبیل045-5950201059258
مرند0415924859258اردبیل045-5950201059258
مراغه0415924859258اردبیل045-5950201059258
39قمقم0255960859609کرج026-5946359609
40ایلامایلام0845911223059112226کرمانشاه083-5915500059112226

Views: 2790